20 กรกฎาคม 2562 'น้ำโขง'สามเหลี่ยมทองคำแห้งขอด กระทบบริการเรือท่องเที่ยว

ที่มา: https://www.naewna.com/local/427587

โป๊ะเรือท่องเที่ยวของเอกชน 2 ใน 8 แห่งบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไม่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ ทำให้ผู้ประกอบการต้องขยับเรือไปจอดไกลฝั่งและให้นักท่องเที่ยวเดินไปขึ้นยังโป๊ะเรือที่อยู่ข้างเคียงแทน ภายหลังจากก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ลดปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนลงเหลือเพียง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม้ช่วงวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมาทางการจีนเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเป็นกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่มวลน้ำยังมาไม่ถึงทำให้พื้นที่ริมฝั่งยังคงตื้นเขินจนเห็นเนินทราย โดยเรือไม่สามารถเข้าจอดเทียบโป๊ะเรือได้ โดย นายอ่อน อุ่นแสง ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวน้ำโขง กล่าวว่าน้ำโขงปีนี้น้ำน้อยผิดปกติกว่าทุกปี ทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งระดับน้ำโขงจะขึ้นสูงมาถึงริมฝั่ง แต่ปีนี้กลับแห้งกว่าช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาและช่วงนี้ถือว่าแห้งที่สุดในรอบปี อย่างไรก็ตามไม่ส่งผลถึงขึ้นที่ทำให้ไม่สามารถเดินเรือได้ แต่คนขับขี่จะต้องใช้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการหาร่องน้ำลึกในการขับขี่เพิ่มขึ้น จะมีกระทบในส่วนที่โป๊ะลงเรือที่นักท่องเที่ยวอาจอาจต้องเดินไปขึ้นที่ไกลขึ้นแต่ก็สามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ ทางด้านนายสุรนาท ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ระบุว่าน้ำโขงที่แล้งมาจากทั้งภาวะฝนน้อย ทำให้ปริมาณน้ำโขงลดแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาทางการจีนปิดประตูระบายน้ำเพื่อทำการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบของเขื่อน  แต่ทั้งนี้เรือยังสามารถเดินเรือในแม่น้ำโขงได้ทั้งเรือท่องเที่ยวและเรือสินค้าที่ยังมีปริมาณการขนส่งเท่าเดิม อย่างไรก็ตามทางการจีนได้เพิ่มการระบายน้ำมาเป็นกว่า 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ระดับน้ำโขงก็จะเข้าสู่ระดับปกติ